TVDZ NIEUWS
ALGEMENE INFORMATIE
ACTIVITEITENKALENDER
LIDMAATSCHAP / PRIJZEN
COMPETITIE
WILDE MIX
JEUGD SMASHJE
TENNISLESSEN
CLUBBLAD ACE
TENNISRACKETS
TENNIS EN GEZONDHEID
BESTUUR & COMMISSIES
HISTORIE TVDZ
TVDZ NIEUWS
ALGEMENE INFORMATIE
ACTIVITEITENKALENDER
LIDMAATSCHAP/ PRIJZEN
COMPETITIE
WILDE MIX
TENNISLESSEN
CLUBBLAD ACE
TENNIS EN GEZONDHEID
HISTORIE TVDZ
JEUGD SMASHJE
TENNISRACKETS
BESTUUR & COMMISSIES

- 6 Kunstgrasbanen, 1 oefenkooi

- Gezellig clubgebouw, bar en terras

- Dames- en herendouches

- Gehandicaptentoilet

- Kinderspeelplaats / glijbaan

 

LIDMAATSCHAP/PRIJZEN

ZES VERSCHILLENDE SOORTEN LIDMAATSCHAPPEN. De onderstaande prijzen gelden voor een volledig Jaarlidmaatschap vanaf 1 januari 2024.  Indien u zich later inschrijft, zal er een korting gelden na elke kwartaalovergang (zie inschrijfformulier).

 

Aanmelden als lid

 

Prijzen voor 2024:

Voor nieuwe lidmaatschappen is inning van de contributie uitsluitend mogelijk door afgifte van een Incasso machtiging. Voor alle nieuwe leden wordt eenmalig een inschrijfgeld van € 7,50 in rekening gebracht.

 

JAARLID - VOLWASSENEN

Geldig vanaf 1 januari 2024 t/m 31 december 2024.

Contributie uitsluitend via incasso: € 208,-  Lidmaatschap voor 18 jaar en ouder.

Hiermee kan in het zomerseizoen (1 april tot 1 oktober) dagelijks worden getennist van 09.00 uur tot 22.30 uur, en in het winterseizoen (1 oktober tot 1 april) op maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag: 09.30 uur - 22.30 uur en woensdag, zaterdag & zondag: 09.30 uur - zonsondergang.

 

JAAR - JEUGDLID (TOT 18 JAAR)

Geldig vanaf 1 januari 2024 t/m 31 december 2024.

Contributie uitsluitend via incasso: € 117,-

Lidmaatschap voor de jeugd tot 18 jaar. Hiermee kan in het zomerseizoen (1 april tot 1 oktober) dagelijks worden getennist van 09.00 uur tot 19.00 uur, en in het winterseizoen (1 oktober tot 1 april) maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag: 09.30 uur - 22.30 uur en woensdag, zaterdag & zondag: 09.30 uur - zonsondergang.

 

JAAR - DAGLID

Geldig vanaf 1 januari 2024 t/m 31 december 2024.

Contributie uitsluitend via incasso: € 169,-

Lidmaatschap voor 18 jaar en ouder. Hiermee kan in het zomerseizoen (1 april tot 1 oktober) worden getennist, van maandag t/m vrijdag 09.00 uur tot 17.00 uur, en in het winterseizoen (1 oktober tot 1 april) van maandag t/m zondag van 09.00 tot 17.00 uur.

 

JAAR - STUDENTLID

Geldig vanaf 1 januari 2024 t/m 31 december 2024.

Contributie uitsluitend via incasso: € 151,-

Lidmaatschap voor 18 jaar tot en met 25 jaar, met een geldige OV-jaarkaart of schoolpasje. Hiermee kan in het zomerseizoen (1 april tot 1 oktober) dagelijks worden getennist van 09.00 uur tot 22.30 uur, en in het winterseizoen (1 oktober tot 1 april) op maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag: 09.30 uur - 22.30 uur en woensdag, zaterdag & zondag: 09.30 uur - zonsondergang.

 

WINTERLID

Geldig vanaf 1 oktober 2024 t/m 31 maart 2025.

Winterlid WTS met TVDZ-pasje - Contributie uitsluitend via incasso: € 72,-

Lidmaatschap voor 18 jaar en ouder. Hiermee kan alleen in het winterseizoen worden getennist op maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag: 09.30 uur - 22.30 uur en woensdag, zaterdag & zondag: 09.30 uur - zonsondergang.

 

WINTERJEUGDLID

Geldig vanaf 1 oktober 2024 t/m 31 maart 2025. Contributie uitsluitend via incasso: € 56,-

Lidmaatschap voor de jeugd tot 18 jaar (WTJ). Hiermee kan alleen in het winterseizoen worden getennist op maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag: 09.30 uur - 22.30 uur en woensdag, zaterdag & zondag: 09.30 uur - zonsondergang.

 

INSCHRIJFGELD: eenmalig € 7,50

 

Wij attenderen u op het participatiefonds van de gemeente Diemen. Ouders die wonen in Diemen, wiens inkomen minder is dan 130 % van de bijstandsnorm, kunnen een beroep op deze regeling doen, zodat kinderen tussen de 4 en 17 jaar kunnen deelnemen aan sportclubs. Meer informatie: www.diemen.nl

Ook is er nog een mogelijkheid om uw kind te laten sporten via het Jeugdsportfonds, zie ons clubblad ACE.

 

Aanmelden als lid  

 

Lidmaatschap beëindigen

 

Baanverhuur TVDZ

 

INTRODUCÉS

Introducés 18 jaar en ouder: € 10,- p.p / per dagdeel. Introducés onder de 18 jaar: € 5,- p.p. / per dagdeel.

PROCEDURE INCASSO:

Het incasso vindt plaats vanaf 1 januari (jaarleden) en 1 oktober (winterleden).  U dient vanaf deze data een voldoende saldo op uw bankrekening aan te houden, zodat zonder problemen de verschuldigde contributie geïncasseerd kan worden. De incasso data worden in het clubblad ACE vermeld.

Nadat het bedrag is geïncasseerd heeft u precies 30 kalenderdagen de tijd om het bedrag door uw bank of girokantoor weer terug te laten storten. Bestaande leden die nog niet via de automatische incasso betalen, betalen € 15,-  meer dan de hierboven vermelde bedragen.

 

Enkele SPELREGELS: Geen foto ingeleverd bij de ledenadministratie = Geen pasje! Zonder pasje mag er niet gespeeld worden! Er mag niet afgehangen worden met oude pasjes. Er moet altijd afgehangen worden, ook al zijn er weinig spelers op de baan. Het bestuur bepaalt of de banen bespeelbaar zijn of niet.

 

Restitutie contributiegelden:

Alleen in gevallen waarin men aannemelijk kan maken dat men niet meer in staat is om het resterende jaar te tennissen, zoals bij ernstige ziekte, zeer langdurige blessure, of verhuizing, zal tot restitutie worden overgegaan, waarbij de volgende verdeelsleutel wordt toegepast:

50% van de contributie bij opzegging in de periode 1 januari t/m 30 juni;

25% van de contributie bij opzegging in de periode van 1 juli t/m 30 september.

0 % van de contributie bij opzegging in de periode van 1 oktober t/m 31 dec.

De datum van aanvraag, die schriftelijk of per e-mail ingediend moet worden, is bepalend voor het percentage. Verzoeken om restitutie die achteraf worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. Indien restitutie plaatsvindt, dan moet het lidmaatschapspasje worden ingeleverd en mag er dat jaar niet meer gespeeld worden. Restitutie is niet van toepassing op winterlidmaatschappen.